Zaangażowanie Specjał Finanse sp. z o.o. w ochronę środowiska przejawia się między innymi w zapewnianiu prawidłowej utylizacji sprzętu elektronicznego wycofanego z użytku. W sposób odpowiedzialny poddajemy recyklingowi Twój stary sprzęt — niezależnie od tego, kto go wyprodukował.

Nie wyrzucaj zużytych urządzeń razem z innymi odpadami – postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:

Zostaw w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Pamiętaj, że w Specjał Finanse sp. z o.o. możesz zostawić zużyty sprzęt bez konieczności zakupu nowego.

Odnieś do punktu zbierania.

W każdej gminie powinien znajdować się darmowy punkt zbiórki zużytego sprzętu. Informacja o najbliższych lokalizacjach na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zostaw w punkcie serwisowym.

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.